Luizenscreening

Ook op onze school worden we geconfronteerd met het landelijke probleem “hoofdluis”. De meest effectieve manier om de hoofdluizenproblematiek beheersbaar te maken is het regelmatig controleren van de kinderen op hoofdluis. Dit doen we dan ook.

 

In overleg met de leerkracht/coach worden in de week na elke vakantie alle kinderen van de (thuis)groep gecontroleerd op hoofdluis. Deze controle wordt gedaan door ouders; u kunt zich dan ook aanmelden om te helpen met de luizenscreening in de groep van hun kind. In de (thuis)groep wordt uitgelegd hoe iedereen wordt nagekeken, en daarna wordt er in kleine groepen in een andere ruimte gecontroleerd. Er wordt aan de kinderen géén melding gedaan over bij wie luizen en/of neten gevonden zijn.

 

De leerkracht/coach meldt telefonisch bij u dat er luizen en/of neten zijn gevonden bij uw kind(eren). Mocht de leerkracht/coach u telefonisch niet kunnen bereiken, dan krijgt uw kind een brief in een gesloten envelop mee naar huis. Via SchouderCom krijgen de ouders van de leerlingen uit de betreffende (thuis)groep een bericht waarin wordt gemeld dat er in de groep luizen/neten zijn aangetroffen.

 

Indien herhaaldelijk luizen en/of neten bij uw kind worden geconstateerd, vragen wij onze schoolverpleegkundige van de GGD contact met u op te nemen. Zij kan u adviseren over de juiste behandeling.

 

Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft u aan akkoord te gaan met regelmatige screening van uw kind(eren) op hoofdluis.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren