Medicijnen

Onderwijspersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals: hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. In voorkomende gevallen neemt de leerkracht/administratie contact met u op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn (verstrekken van een paracetamol of toch naar huis).


Ook krijgen leerkrachten steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van onderwijspersoneel gevraagd zoals het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie.De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Het personeel begeeft zich dan namelijk op een terrein waarvoor het in de meeste gevallen niet gekwalificeerd is.


Met het oog op de gezondheid van kinderen, maar ook in verband met de aansprakelijkheid van leerkrachten is het van groot belang dat in dergelijke situaties zeer zorgvuldig wordt gehandeld. Vandaar dat wij deze gevallen de 'verklaring toestemming tot verstrekken van medicijnen' willen ontvangen van ouders.

 

Voor een uitgebreide beschrijving van het protocol medicijnverstrekking klikt u Beleid Relationele & Seksuele vorming hier en de "verklaring toestemming tot verstrekken van medicijnen" vindt u hier.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren