Relationele en seksuele vorming

Relaties en seksualiteit zijn belangrijke thema’s die al vanaf groep 1 van de basisschool thuishoren in

het onderwijs. Kinderen ontdekken namelijk al vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, ontwikkelen

hun seksuele identiteit en ontdekken verschillen tussen jongens en meisjes. Ze hebben al jong veel

vragen, gaan relaties en vriendschappen aan, worden verliefd, komen in de puberteit en doen eerste

ervaringen op met seksualiteit.

 

Waarom is seksuele vorming in het basisonderwijs belangrijk?

Door al op jonge leeftijd te starten met seksuele en relationele vorming raken leerlingen vertrouwd

met het thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over

seksualiteit, ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar

om te gaan.

 

De Fonkeling kan met educatie en een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen.

 

Kerndoelen

Het Ministerie van OC&W onderkent de rol van het onderwijs bij relationele en seksuele en vorming.

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet

opgenomen in kerndoel 38 voor het basisonderwijs. Dit betekent dat de school verplicht is om

hieraan aandacht te besteden.

 

Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse

multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met

seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

 

Het thema relaties en seksualiteit sluit ook goed aan op al bestaande kerndoelen:

  • Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
  • Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
  • Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Uit onderzoek blijkt dat jongens en meisjes na de lessen makkelijker met elkaar omgaan en elkaar aanspreken op gedrag en er minder gedoe is op school na lessen over relaties en seksualiteit. Leerlingen hebben meer kennis over relaties, seksualiteit en seksueel misbruik. De meeste leerlingen hebben een positievere houding ten opzichte van homoseksualiteit, en ze zijn zelfbewuster in vergelijking met leerlingen die geen relationele en seksuele voorlichting hebben gekregen.

 

Voor de volledige beleidstekst klikt u hier.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren