Sponsoring

Basisschool De Fonkeling haar middelen via de rijksbijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In incidentele gevallen is er echter sprake van sponsoring. In deze gevallen wordt het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” uit 2020 van het ministerie van OCW gevolgd. 

 

Op dit moment onvangt De Fonkeling de volgende sponsoring:

  • Een shoptegoed van € 100,= te besteden in de webshop feestkleding365.nl ten behoeve van de uitvoering van de musicals groepen 8. Als tegenprestatie plaatst De Fonkeling de bedrijfsnaam 'www.feestkleding365.nl' op haar website
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren