Verzuim en verlof aanvragen

Vanaf de vijfde verjaardag is uw kind leerplichtig en moet het naar school. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om vrijstelling van schoolbezoek te krijgen. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Ministerie van Onderwijs en het in document: Regeling schoolverlof. Om vervolgens vrijstelling van schoolbezoek aan te vragen maakt u gebruik van het formulier Aanvraagformulier verlof.

 

Ten slotte willen wij u vragen om bezoek aan bijvoorbeeld huisarts en/of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen, met name tijdens de toetsperiodes.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...