Verzuim en verlof aanvragen

Vanaf de vijfde verjaardag is uw kind leerplichtig en moet het naar school. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om vrijstelling van schoolbezoek te krijgen. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Ministerie van Onderwijs en het in document: Regeling schoolverlof. Om vervolgens vrijstelling van schoolbezoek aan te vragen maakt u gebruik van het formulier Aanvraagformulier verlof. Van dit formulier vindt u de geprinte versie in de gang bij de administratie (hoofdgebouw). Ingevulde formulieren kunt u inleveren door ze in de witte brievenbussen bij de administratie te doen. Uw kind (oudste van het gezin) krijgt het formulier na beoordeling door de directie weer mee naar huis.

 

Ten slotte willen wij u vragen om bezoek aan bijvoorbeeld huisarts en/of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen, met name tijdens de toetsperiodes.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren