Aanmelden

Als uw kind in schooljaar 2019/2020 (de periode vanaf 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020) vier jaar wordt kunt u het aanmelden op De Fonkeling. Kinderen die na deze periode vier jaar worden kunnen al worden aangemeld, maar dit hoeft nog niet. Kinderen kunnen worden aangemeld vanaf 2,5 jarige leeftijd.

 

Heeft u al besloten voor welke stroming u uw kind wilt aanmelden dan kunt u het Aanmeldformulier (graag met een kopie van een officieel document waarop het BSN van het kind staat) inleveren bij de administratie van school. Dit kan persoonlijk op kantoor (bij de hoofdingang van het gebouw Tweede Stroming - Landbouwlaan) of via algemeen punt bsdefonkeling apestaart saamscholen punt nl.

 

Weet u nog niet welke stroming het beste past bij uw opvoedstijl èn uw kind, dan bieden wij u de mogelijkheid aan te sluiten bij één van onze open ochtenden. U kunt dan zien en voelen hoe wij ons onderwijs dagelijks vorm geven op zowel de Eerste als Tweede Stroming. Voor meer informatie over de data van de open ochtenden kunt u contact opnemen met de administratie van onze school. Dit kan telefonisch (0412-401219; optie 1) of vanzelfsprekend ook via algemeen punt bsdefonkeling apestaart saamscholen punt nl.

 

Naast de open ochtenden organiseren wij ieder jaar ook een informatieavond waarin meer over beide vormen van onderwijs die wij aanbieden wordt uitgelegd. Deze informatieavond, die meestal plaatsvindt in januari, begint met een inloop om 19:30 uur, het officiële gedeelte start om 19:45 uur, en de afsluiting vindt plaats rond 21:00 uur (locatie: Knolgroenveld 1, aula hoofdgebouw).

 

Voor het aanmelden van leerlingen die momenteel al basisonderwijs volgen (zogenaamde zij-instromers) geldt onderstaande procedure:

-

 

 

 

 

 

De eerste kennismaking vindt plaats op afspraak met de een Teamleider van de Eerste of Tweede Stroming. Deze geeft uitleg over de werkwijze van de school en informeert de ouders over de verdere aannameprocedure. De schoolgids staat ter inzage op de website en kan desgewenst worden gedownload.
Wanneer u uw kind inschrijft op De Fonkeling, dient u het ingevulde inschrijfformulier en het Burger Service Nummer van uw kind(eren) te overleggen, plus een kopie van de legitimatiebewijzen van beide ouders.

-

 

 

Als u besluit om uw kind aan te melden, informeert de intern begeleider bij de vorige school over leervorderingen. Hij/zij doet navraag over eventuele extra zorg en inventariseert of er behoefte is aan specifiek onderwijs. Zo nodig doet de intern begeleider aanvullend onderzoek.

-

 

 

Tijdens een overleg tussen de bouwcoördinator of locatieleider en intern begeleider wordt besproken in welke (thuis)groep uw kind geplaatst zou kunnen worden en vindt afstemming plaats over aanbod van de school en behoefte aan onderwijs van uw kind(eren).
- De directeur beslist uiteindelijk over de definitieve plaatsing.


Voor bovenstaande procedure is een minimale periode van vijf werkdagen benodigd, waarbij tevens geldt dat het aanmeldformulier uiterlijk zes weken voor een eventuele schoolvakantie bij ons ingeleverd dient te zijn.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren