Bestuur

Collega van Bestuur

 

De Collega van Bestuur, Edith van Montfort, vormt het CvB zoals bedoeld is onder de onderwijswetgeving; wij voeren de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in overeenstemming met deze wet- en regelgeving uit. Voor ons betekent dat vooral het expliciet maken en houden van ‘de bedoeling’ van de stichting, betekenis geven aan de maatschappelijke opdracht van de stichting. Passend bij onze missie doen we dat samen. Enerzijds in nauwe afstemming met directeur Personeel, Onderwijs, Kwaliteit en directeur Bedrijfsvoering (waarmee het managementteam wordt gevormd) en de directeuren van de scholen (en vanzelfsprekend daarmee met onze scholen), anderzijds in afstemming met de Raad van Toezicht en onze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren