Oudercommissie

Onze school heeft een oudercommissie; een groep enthousiaste ouders die in goed overleg met school allerlei activiteiten voor alle leerlingen organiseert en uitvoert. De oudercommissie is altijd op zoek naar nieuwe leden! Mocht u interesse hebben om lid te worden (of graag eerst meer informatie willen) dan kunt u een bericht naar de oudercommissie sturen via Social Schools. Ook voor vragen over de verschillende activiteiten die de oudercommissie organiseert kunt u hier terecht. 

 

Zes keer per jaar is er een vergadering van de oudercommissie om alle toekomstige activiteiten door te spreken en afgeronde activiteiten te evalueren. De oudercommissie is onder meer medeverantwoordelijk voor de organisatie van de volgende vieringen/activiteiten: Sinterklaas, Kerstviering, sportdag, schoolreis, Carnaval, Pasen, begeleiden van de schoolfotograaf en de zorg voor een afscheidspresentje voor de schoolverlaters van groep 8.

 

Met ingang van schooljaar 2020/2021 worden alle activiteiten door de oudercommissie georganiseerd, bekostigd door school door middel van een reservering in de begroting. Er wordt dus géén (vrijwillige) bijdrage (meer) gevraagd van ouders.

 

Leerlingen met een allergie

Tijdens vieringen krijgen kinderen vaak een traktatie van de oudercommissie; er wordt hierbij uiteraard rekening gehouden met verantwoorde/gezonde voeding. Het kan voorkomen dat uw kind deze traktatie vanwege een allergie niet mag hebben. Neem in dat geval contact op met de leerkracht/coach zodat we ervoor kunnen zorgen dat uw kind een voor hem/haar geschikte traktatie krijgt. 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren