Visie

Een kind komt naar school om te leren; dat is voor iedereen vanzelfsprekend, maar u kunt zich daarbij wel afvragen wat er geleerd wordt. Uit ervaring weten we dat een kind gemakkelijker leert als het met plezier naar school gaat en zich veilig voelt op school.

 
Dit betekent voor school; werken in een goede en plezierige sfeer, met een positieve instelling ten opzichte van het kind. Elk kind is anders. Het belangrijkste is dat het kind zijn/haar mogelijkheden ontdekt en die ontwikkelt. Ieder kind neemt zijn/haar eigen mogelijkheden en achtergronden mee.


Daarom proberen we in het lesrooster een goede verdeling te maken tussen inspannende en ontspannende activiteiten. Tussen “werken met je hoofd” en “werken met je lichaam”, tussen werken in je eentje, in tweetallen, in groepjes of met de totale groep. 


Waar staat de school voor?
Dit is kernachtig verwoord in onze missie die luidt: “Samen op weg naar je eigen toekomst”
 
Onze missie is echter niet alleen geslaagd wanneer een kind een zo hoog mogelijk eigen ontwikkelingsniveau heeft bereikt. De missie is pas echt tot zijn recht gekomen wanneer het kind en zijn ouders de basisschoolperiode hebben ervaren als een wezenlijke en leerzame, maar ook gelukkige en waardevolle periode in hun leven.
 
Een open en prettig contact met de ouders is voor ons erg belangrijk. Op allerlei manieren worden de ouders op de hoogte gebracht over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind. We proberen ouders zoveel mogelijk te betrekken bij schoolactiviteiten, waarbij ons motto dan ook is: “De school zijn we samen”

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren