Gepersonaliseerd leren

In veel beleidsplannen van scholen en besturen wordt sinds kort gesproken over de term ‘gepersonaliseerd leren’. De definitie ervan is niet zo eenduidig, scholen geven er op eigen manier vorm aan. Het uitgangspunt is: iedere leerling leert anders en daar moeten we rekening mee houden om het beste uit de kinderen te halen. De inzet van ICT wordt vaak in één adem genoemd samen met gepersonaliseerd leren. Dat terwijl ICT slechts een hulpmiddel is. Het gaat erom zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belangstelling, motivatie, tempo en de leerstijl van leerlingen en hen zelf de regie te geven over het eigen leerproces. Want in deze 21e eeuw is het van belang dat ze straks zelfstandig blijven leren. Gepersonaliseerd leren is niet hetzelfde als geïndividualiseerd leren: de leerlingen doen het niet alleen. Het motiveren en intensief begeleiden en volgen van de leerling is de rol van de school. Voor de Eerste Stroming en de leerkracht betekent dit ontdekken hoe we gepersonaliseerd leren binnen de Eerste Stroming vorm kunnen geven. Voor de Tweede Stroming en de coach betekent het: meer rekening houden met verschillen en een uitdagende leersituatie op maat bieden.

 

Waarom personaliseren?
Ons uitgangspunt is ieder kind op zijn/haar niveau te laten excelleren; leerlingen leren terwijl zij minder aan tijd en plaats gebonden zijn. Uiteraard willen we bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden die de kinderen in de toekomst nodig hebben (toekomstbestendig leren) en daarbij beter inspelen op hetgeen een kind motiveert. Het is van groot belang leerlingen meer inzicht te bieden in het eigen leren waardoor zij eigenaar worden van hun eigen leerproces.

 

Op De Fonkeling zijn we intensief bezig om antwoorden te vinden op onderstaande vragen; we zetten de eerste stappen naar gepersonaliseerd leren:

 

·       Kennen we de onderwijsbehoeften van onze leerlingen?

·       Weten we wat onze leerlingen sterk motiveert?

·       Kennen we de speciale talenten en eigenschappen van iedere leerling?

·       Leren we de leerlingen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren?

·       Hoe begeleiden we de leerlingen intensief/optimaal?

·       Hebben we als leerkrachten voldoende vaardigheden om te differentiëren?

·       Hoe managen leerkrachten de groep als de leerlingen aan verschillende doelen werken?

·       Staan we als leerkrachten ‘boven de stof’?

·       Volgen we de voortgang en de resultaten van de leerlingen nauwgezet?

·       Hebben we de geschikte (ICT) tools om hierbij in te zetten?

·       Hoe creëren we die uitdagende leersituaties?

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren