Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Er is een document opgesteld waarin een beknopt beeld gegeven wordt van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden; vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Het document is een samenvatting van het SchoolOndersteunings-Profiel (SOP) en biedt een eerste richting. U leest het hier

 

Ouder- en jeugdsteunpunt 30 06 geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heeft u vragen over passend onderwijs, wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u terecht bij de school van uw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt 30 06. De website is www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl.

Op de website vindt u informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. U vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wilt u een vraag stellen? Dan kunt u contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt 30 06.

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren