Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Er is een document opgesteld waarin een beknopt beeld gegeven wordt van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden; vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Het document is een samenvatting van het SchoolOndersteunings-Profiel (SOP) en biedt een eerste richting. U leest het hier

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren