Tweede Stroming

De missie van de Tweede Stroming is:

“Samen leren, inspireren en motiveren”.

 

De Tweede Stroming heeft adaptief leren hoog in het vaandel staan. Er wordt nadrukkelijk uitgegaan van het feit dat elk kind wil leren en ontwikkelen als het zich veilig en gehoord voelt. Wij werken vanuit de visie waarbij welbevinden en betrokkenheid de belangrijkste pijlers zijn. Als een kind lekker in zijn/haar vel zit en betrokken met activiteiten bezig kan zijn zal het tot ontwikkeling komen en kunnen talenten zich ontplooien.

Er wordt op deze stroming gewerkt vanuit leerdoelen waarbij kinderen zelf een belangrijke stem hebben in de manier waarop ze de lesstof eigen maken. De leerkrachten, bij ons coaches genoemd, begeleiden de kinderen in het leerproces. Ouders zijn bij ons regelmatig aanwezig, onder andere om de dag samen met hun kind(eren) te starten tijdens de inloop.

 

We hebben op de Tweede Stroming bewust gekozen voor een homogene groepen in groep 1 en groep 8. In groep 1 leren de kinderen de structuur en werkwijze van de school kennen en wennen zij aan de schoolse omgeving en de omgang met andere kinderen. In groep 8 zijn kinderen gericht op het afronden van de basisschool en bereiden zij zich voor op de overstap naar de middelbare school. De andere leerjaren zijn juist ingedeeld in combinatiegroepen (2/3, 4/5 en 6/7) omdat wij er van overtuigd zijn dat kinderen van verschillende leerjaren veel van en met elkaar kunnen leren. Er zijn zeker ook momenten waarop groep 1 en groep 8 samen met de andere leerjaren spelen, werken en leren.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren